Scroll

i-email fb

Eko kostki

Eko kostki

Planując nawierzchnię wokół domu zwracamy uwagę na jej funkcjonalność oraz estetykę. Zazwyczaj efektem jest szczelnie zabrukowany podjazd oraz ścieżki. Takie rozwiązanie może jednak negatywnie wpływać na środowisko - woda deszczowa nie wnika do gruntu ale spływa do kanalizacji, co powodując suszę, skutkuje zachwianiem całej gospodarki wodnej gleby.

Zmartwić powinno nas również planowane wprowadzenie tzw podatku deszczowego, do obliczenia którego brana będzie pod uwagę wielkość powierzchni nieprzepuszczalnej dla wody. Podatek obejmie również właścicieli indywidualnych.

Chcielibyśmy podpowiedzieć Państwu kilka sposobów na utworzenie nawierzchni biologicznie czynnej, czyli przepuszczającej wodę:

 

Kostka brukowa :: Libet Classic
Kostka brukowa :: Libet
Kostka brukowa :: Semmerlock
Kostka brukowa :: Semmerlock
Kostka brukowa :: Libet Classic
Stream Line
Iberia
EKOdrain
EKO ażur
Vertigo

 

 

NovumFugi pomiędzy płytami Maxima wypełnione kruszywem
NovumTaras z płyt Trawertyn uzupełniony kruszywem
 

 

NovumGeokrata zasypywana kruszywem
wykonanie Interactive Technology