Scroll

i-email fb

Klomby, donice

Donice

Na ostateczny klimat panujący w ogrodzie mają wpływ nie tylko kwiaty i krzewy, ale ładnie zaplanowane kwietniki i donice. Budowa pięknych i dużych klombów nie jest skomplikowana i można je wykonać samodzielnie.

Materiały na dwie donice, każda o wymiarach 106 x 58,5 x 74 cm: Bradstone Madock Z-block – 60 sztuk, płyty przykrywające Madoc – 12 sztuk, żwir na podsypkę, deski szalunkowe, cement, piasek, żwir, woda, ciekła hydroizolacja, zaprawa klejowa, folia kubełkowa

Narzędzia: betoniarka lub taczka i łopata do mieszania betonu, wiadro, poziomica, młotek gumowy, kielnia

 

Zastosowane produkty

płyta przykrywająca Bradstone Madoc format: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Donice

Bradstone Madoc Z-block format: 58,5 x 10 x 14 cm

Donice
Zakres prac:

 

Donice
  Przygotować ławę fundamentową o wymiarach 110 x 60 cm i głębokości 30 cm.
Donice
  W ławie z kruszywa wykonać podsypkę o grubości około 20 cm.
Donice
  W taczkach lub betoniarce przygotować beton.
Donice
  Na podsypce z kruszywa wylać warstwę około 10 cm betonu o wymiarach 106 x 58,5 cm. Poziomicą sprawdzić poziom i pozostawić do stwardnienia. Po stwardnieniu betonu, wg zaleceń producenta należy położyć ciekłą izolację.
Donice
  W wiadrze, zgodnie z zaleceniami producenta należy przygotować zaprawę klejową.
Donice
  Zaprawę cienko rozprowadzić na bokach betonowego podłoża i przykleić Bradstone Madoc Z-block.
Donice
  Czynność powtórzyć, pamiętając aby elementy się zazębiały.
Donice
  Każdy element wyrównywać gumowym młotkiem, aby wytłoczyć nadmiar zaprawy klejowej.
Donice
  Kolejno wykonać wszystkie 5 warstw bloków.
Donice
  Każdą warstwę należy sprawdzać poziomicą.
Donice
  Na koniec przykleić płyty przykrywające. Od wewnętrznej strony donicy zaprawą klejową wypełnić wszystkie szczeliny. To wzmacnia wiązanie elementów.
Donice
  Donicę wyłożyć folią kubełkową, kubełkami w stronę elementów betonowych. Folię kubełkową należy również podłożyć na spodzie. Następnie donicę można wypełnić ziemią do kwiatów.
wykonanie Interactive Technology