Scroll

i-email fb

Rekonstrukcja tarasu

Rekonstrukcja tarasu

Przy pomocy programu produktów Bradstone wprowadzisz do swojego ogrodu klimat śródziemnomorski. Dzięki nieregularnym krawędziom i naturalnie nierównej powierzchni płyt Old Town, Twój taras będzie wyglądał bardzo harmonijnie. Płyty Old Town stwarzają wiele możliwości upiększenia, również w połączeniu z innymi elementami Bradstone, przez co Twój ogród uzyska ujednolicony i kompletny styl.

Materiały: płyty betonowe Bradstone Old Town, ciekła hydroizolacja (na pokrycie fundamentów budynku, jeżeli będzie to konieczne), zaprawa do betonu drenażowego, cement, piasek i żwir, zaprawa klejąca, kołek, farba w sprayu, fuga, impregnacja (opcjonalnie)

Narzędzia: przecinak, młotek, młot pneumatyczny, sznurek, kreda, piła do betonu, poziomica, wiadro, łopata, taczka, pędzel, kielnia, paca murarska ze stali nierdzewnej, paca z zębami średniej wielkości, młotek gumowy, mieszadło elektryczne, gąbka lub ściereczka, wałek malarski i pojemnik (do impregnacji)

Zastosowane produkty

pakiet Bradstone Old Town dostępny w zestawach po 6,07 m2

Donice

rozeta Bradstone Old Town rozeta A: ø 270 cm, rozeta B: ø 390 cm, naroża

Donice
przed

Rekonstrukcja tarasu

po

Rekonstrukcja tarasu

 

Zakres prac:

 

Rekonstrukcja tarasu
  Z chodnika należy usunąć kostki i piasek, na którym były ułożone.
Rekonstrukcja tarasu
  Stare płyty usunąć używając przecinaka i młotka.
Rekonstrukcja tarasu
  W celu powiększenia tarasu, używając młota pneumatycznego należy rozbić murek betonowy.
Rekonstrukcja tarasu
  Kawałek murka, w zależności od planu, można pozostawić np. aby postawić na nim świecznik czy donicę.
Rekonstrukcja tarasu
  Przy użyciu piły, w betonie należy naciąć rowki o głębokości około 6 cm. Im gęściej będą zrobione, tym łatwiej będzie go rozbijać.
Rekonstrukcja tarasu
  Przy użyciu młota pneumatycznego należy rozbić beton, na głębokość do 6 cm poniżej poziomu progu drzwi.
Rekonstrukcja tarasu
  Używając poziomicy sprawdzić nachylenie tarasu. Spad musi być w kierunku od elewacji, aby w czasie opadów woda nie podciekała pod ściany budynku.
Rekonstrukcja tarasu
  Fundamenty budynku powinny zostać zabezpieczone ciekłą hydroizolacją. Po zakończeniu prac zostaną one zasłonięte przez nawierzchnię.
Rekonstrukcja tarasu
  Jeżeli część tarasu ma być podwyższona to w miejscu wycięcia kawałka murka należy wylać schodek z betonu. 7. 8. 9.
Rekonstrukcja tarasu
  Aby taras był na jednej płaszczyźnie, wylewkę betonową należy również wykonać na części, z której został usunięty stary beton.
Rekonstrukcja tarasu
  Tak wygląda wyrównany taras.
Rekonstrukcja tarasu
  Jeśli nie jest planowane powiększenie tarasu, to część, która wcześniej nie była wybetonowana, należy pogłębić na około 30 cm, aby zrobić miejsce do wylania betonu drenażowego i zaprawy drenażowej.
Rekonstrukcja tarasu
  W ławie wykonujemy wysoką na około 20 cm podsypkę ze żwiru.
Rekonstrukcja tarasu
  Przed wyklejaniem płyt na betonowej powierzchni należy ją dobrze oczyścić a beton musi być już dojrzały.
Rekonstrukcja tarasu
  Gdy beton jest już dojrzały można przystąpić do przyklejania nawierzchni. Do klejenia płyt używa się zaprawy klejowej C2TE S1.
Rekonstrukcja tarasu
  Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta, używając wody i mieszając ręcznie elektrycznym mieszadłem. Zaprawę należy przygotowywać poza miejscem przyklejania płyt.
Rekonstrukcja tarasu
  Zaprawę nanosi się na podłoże za pomocą pacy z blachy nierdzewnej, a następnie rozgarnia się za pomocą pacy ze średnio dużymi zębami (wielkość 10 - 12 mm).
Rekonstrukcja tarasu
  W ten sam sposób nanosi się zaprawę na spodnią część płyty i dociska płytę do podłoża.
Rekonstrukcja tarasu
  Położenie krawędzi chodnika kontrolujemy przy użyciu poziomicy. Sprawdzamy również szerokość szczeliny pomiędzy płytami, które powinny wynosić około 6 - 15 mm szerokości.
Rekonstrukcja tarasu
  Świeżo naklejony element delikatnie dobijamy młotkiem gumowym, starając się osiągnąć oczekiwaną płaszczyznę. Dokonywanie zmian w ułożeniu staje się z upływem każdej minuty trudniejsze. Położona powierzchnia nadaje się do użytkowania po około 24 godzinach.
Rekonstrukcja tarasu
  Przyklejone płyty po zaschnięciu można pokryć środkiem impregnującym. Impregnacja przeciwdziała wchłanianiu wody, tłuszczów i innych zanieczyszczeń przez płyty. Impregnowane płyty jest łatwiej czyścić.
Rekonstrukcja tarasu
  Impregnację wykonuje się za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub natrysku. Należy pamiętać, aby bocznych krawędzi płyt nie zanieczyścić środkiem impregnującym, ponieważ tam będzie nanoszona zaprawa do spoinowania.
Rekonstrukcja tarasu
  Zaprawą wypełniamy woreczek do fugowania, który aby zapobiec wyciekowi zaprawy z drugiej strony, zabezpieczamy zatyczką.
Rekonstrukcja tarasu
  Do szczelin kolejno wprowadzamy spoinę.
Rekonstrukcja tarasu
  Po stężeniu zaprawy, za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereczki, należy oczyścić krawędzie płyt.
Rekonstrukcja tarasu
  Następnie należy przystąpić do klejenia płyt dekoracyjnych na istniejącym niskim murku. W razie potrzeby płyty można dociąć na wymagany wymiar.
Rekonstrukcja tarasu
  Przy użyciu tej samej zaprawy klejowej, na którą były klejone płyty, mocujemy również dekory Bradstone Madoc.
Rekonstrukcja tarasu
  Ułożenie każdej płyty wyrównuje się za pomocą gumowego młotka.
Rekonstrukcja tarasu
  W ten sam sposób obkładamy murek od strony wewnętrznej. Na górę murka naklejamy płyty Bradstone Old Town.
Rekonstrukcja tarasu
  Chodnik wzdłuż murka jest zakończony i można układać nowy rządek, zaczynając od drzwi wejściowych.
Rekonstrukcja tarasu
  Układanie płyt wykonujemy w kierunku drzwi prowadzących na taras i krawędzi planowanego okręgu
Rekonstrukcja tarasu
  Tworząc krąg, najpierw na sucho należy ułożyć jeden segment. Z wytyczonego środka za pomocą sznurka i kredy można wyznaczyć okrąg.
Rekonstrukcja tarasu
  W ten sam sposób używając kołka i farby w sprayu można wytyczyć drugą część kręgu, wystającą poza powierzchnię tarasu. W wyznaczonym okręgu należy przygotować podłoże z piasku i kruszywa.
Rekonstrukcja tarasu
  W betoniarce należy przygotować beton drenażowy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Rekonstrukcja tarasu
  Beton półsuchy jest mieszaniną grysu z cementem w proporcji 5:1.
Rekonstrukcja tarasu
  Beton kolejno wykłada się na uprzednio przygotowaną warstwę podkładową wykonaną z kruszywa o grubości 12 cm, około 5 cm poniżej krawędzi betonowej warstwy tarasu. Równą krawędź uzyskuje się przy użyciu łaty drewnianej, a łuk przy użyciu cegieł.
Rekonstrukcja tarasu
  Ułożenie podłoża należy sprawdzać używając poziomicy, którą również można delikatnie zagęszczać podłoże. Ważne jest utrzymywanie delikatnego spadu w kierunku od domu, aby zapewnić swobodne spływanie wód opadowych.
Rekonstrukcja tarasu
  Beton półsuchy jest materiałem sypkim, aby nadać tarasowi planowany kształt należy wzdłuż brzegów ułożyć cegły „na sucho”.
Rekonstrukcja tarasu
  W czasie dojrzewania betonu półsuchego wykonuje się podniesioną część tarasu. Zaprawę klejową należy nanosić równymi warstwami na podłoże i na płytę.
Rekonstrukcja tarasu
  Zaprawę nanosi się na podłoże za pomocą pacy z blachy nierdzewnej, a następnie rozgarnia się za pomocą pacy ze średnio dużymi zębami (wielkość 10 – 12 mm)
Rekonstrukcja tarasu
  Większe formaty płyt, o większej wadze układa się w dwie osoby.
Rekonstrukcja tarasu
  Po wyschnięciu warstwy betonu półsuchego i położeniu płyt na części betonowej tarasu, należy przygotować zaprawę drenażową. Zaprawę przygotowuje się podobnie jak beton, zgodnie z zaleceniami producenta.
Rekonstrukcja tarasu
  Zaprawę drenażową nanosi się na podłoże, wyrównuje używając łaty i zagęszcza przez ubijanie. Warstwa zaprawy powinna mieć grubość 3-6 cm.
Rekonstrukcja tarasu
  Na jeszcze mokrą zaprawę wylewamy rzadki cement wymieszany z wodą.
Rekonstrukcja tarasu
  Cement stanowi spoiwo, na którym zostaną ułożone płyty.
Rekonstrukcja tarasu
  Ułożenie każdej płyty wyrównuje się za pomocą gumowego młotka.
Rekonstrukcja tarasu
  W celu uzyskania odpowiedniego spadu należy bardzo często kontrolować nachylenie powierzchni.
Rekonstrukcja tarasu
  Płyty należy zaimpregnować zgodnie z zaleceniami przy ilustracji nr 22. W wiadrze, zgodnie z instrukcją producenta należy przygotować zaprawę do fugowania.
Rekonstrukcja tarasu
  Zaprawą wypełniamy woreczek do fugowania, który aby zapobiec wyciekowi zaprawy, z drugiej strony zabezpieczamy zatyczką.
Rekonstrukcja tarasu
  Do szczelin kolejno wprowadzamy spoinę.
Rekonstrukcja tarasu
  Po stężeniu zaprawy, za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereczki, należy oczyścić krawędzie płyt.

Rekonstrukcja tarasu

wykonanie Interactive Technology